Osman Karić objavio prepisku sa Nadeždom Biljić!

Nadežda Biljić je sveukupno primijetila kako u Bijeloj kući, tako i izvan nje. Odvojila je zemlju, imajući na umu da neki navijaju da se smjeste s Tomom Panićem i nastave sa svojom izvanbračnom zajednicom gdje su dobili dijete Long, drugi su za tu Bilićevu vječnost iskorijenjeni model iz njegovog života. Nadežda je dobila izvanrednu pomoć prije odlaska u Belin dom, među onima na njenoj strani bio je i Osman Karić, tata prethodnog suzapošljavajućeg dijela Stefane Karić. Osman je sada distribuirao komad ploče između njega i Nadežde, nakon što mu je odsvirala svoju novu melodiju. Karić je podržao umjetnicu i savjetovao je, uz ostalo, da je za mjesto.

Leave a Reply